Tlačové stanovisko siete RE/MAX k medializovanej bytovej otázke mladého páru

Centrála siete RE/MAX víta záujem orgánov činných v trestnom konaní opätovne vyšetriť situáciu mladého páru, ktorý nezískal bývanie napriek zaplateniu zálohy 80-tisíc eur na účet developera projektu. Spoločnosť RE/MAX sa vplyvom prvotných, čiastkových úsudkov neprávom ocitla v úlohe vinníka. Naďalej je však pripravená poskytnúť kupujúcim akúkoľvek potrebnú pomoc.

V tejto chvíli je situácia taká, že mladému páru sa podarilo získať časť zo zaplatenej zálohy. Investor projektu poslal na účet p. Turčinovej 30-tisíc eur a podľa navrhnutej zmluvy jej mal zaslať ďalších 17-tisíc eur, túto však klientka nepodpísala. Takto by bolo na základe zmluvy vyplatených 47-tisíc eur a zvyšnú sumu, do výšky zloženej zálohy 80-tisíc eur, by sa za pomoci centrály RE/MAX podarilo prefinancovať.

„Vzniknutá situácia nás nesmierne mrzí. Centrála siete RE/MAX neustále ponúka organizačnú, právnu, ale aj materiálnu podporu a odškodné vo výške 5 000 eur, ktorá je žiaľ systematicky odmietaná,“ uvádza regionálny riaditeľ RE/MAX Slovakia Richard Churý.

Prešetrovanie ombudsmana

Ombudsman RE/MAX dospel k záveru, že maklérka siete RE/MAX pochybila, keď si nepreverila aktuálny stav na liste vlastníctva v čase podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Zmluva navrhnutá developerom však kupujúcich upozorňovala, že predmetný byt nie je úplne bezrizikovou investíciou, pričom ku jej podpísaniu prišlo po štyroch dňoch od zaslania návrhu e-mailom.

Na základe dostupných informácií zásadne odmietame falošné obvinenie, že maklérka Lukovicsová konala s úmyslom spáchať podvod. Potvrdzuje to fakt, že vyšetrovateľ trestné oznámenie vo veci odmietol a sťažnosť bola zamietnutá prokurátorom. Celá suma bola poukázaná priamo na účet developera, teda maklérka Lukovicsová nemala z uvedenej transakcie žiadny prospech. Napriek skutočnosti, že jej vina nebola preukázaná, spolupráca s ňou bola ukončená.

Naďalej ponúkame pomoc

Od centrály RE/MAX však právny zástupca p. Turčinovej začal požadovať celých 80-tisíc eur s doplnením informácie, že ak k vyplateniu nedôjde, prípad budú medializovať. Súčasne odmietol komunikovať o už vyplatenej sume 30-tisíc eur a ďalších možnostiach pomoci spoločnosti RE/MAX pre mladý pár. Uvedená komunikácia prebehla v júli 2017.

„Sme presvedčení, že naša spoločnosť sa vplyvom prvotných, čiastkových úsudkov nespravodlivo ocitla v úlohe vinníka. Stalo sa tak napriek všetkým overiteľným faktom a našej enormnej snahe pomôcť mladému páru. Už niekoľko mesiacov pritom v tejto záležitosti zvažujeme právne kroky a trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Chceme zdôrazniť, že sme naďalej pripravení podať pomocnú ruku, aby sme spoločne docielili stav, keď bude neprávosť spáchaná na tejto sympatickej dvojici mladých ľudí napravená,“ zdôraznil R. Churý.