43% Európanov si myslí, že bývanie je drahé

Zo štúdie, ktorú uskutočnila spoločnosť RE/MAX Europe v 16 európskych krajinách vyplynulo, že viac ako polovica z 8-tisíc Európanov, ktorí sa prieskumu zúčastnili, uviedla, že náklady na bývanie sa zvyšujú. K tomuto tvrdeniu sa priklonilo ešte vyššie percento ľudí, prenajímajúcich svoje nehnuteľnosti. Najvyšší nárast cien na bývanie pociťuje 72% Rakúšanov, u Švajčiarov a Fínov je to 62% obyvateľstva, naopak najmenší rast v cene bývania zaznamenali Gréci.

Pri otázke reálnych životných nákladoch štúdia ukazuje, že až 66 percent Švajčiarov si myslí, že bývanie je pomerne drahé, naopak u nás je toho názoru len viac ako jedna tretina Slovákov, ktorí sa prieskumu zúčastnili. Zaujímavosťou je, že percentá sa zvyšujú s vekom respondentov.