Zásady používania súborov cookie

Čo sú to súbory cookie

Sú to subory vytvárané web-stránkami, ktoré ste navštívili a ukladajú sa na počítačoch užívateľov. Informácie uložené v súboroch slúžia na neskoršie použitie v rámci web-stránky.

Existujú rôzne typy cookie súbrov (cookies), využívajú sa na rôzne účely a obsahujú rôzne informácie.

Súbory cookie relácie sú uložené dočasne v pamäti (napr. zapamätanie jazyka). Tieto súbory nie sú uložené dlhodobo a vymazávajú sa zároveň s vypnutím prehliadača.

Trvalé (sledovacie) cookies majú svoju životnosť určenú navštívenou web-stránkou a slúžia na uchovávanie informácií medzi jednotlivými návštevami. Pomáhajú web-stránkam pamätať si nastavenia (dĺžka zapamätania môže byť rôzna) a vedia rozoznať, že ste už stránky navštívili a podľa toho sa prispôsobiť vašim potrebám.

Cookies, ktoré používame na stránkach www.remax-slovakia.sk nepoškodzujú Váš počítač.

Zoznam súborov cookie na www.remax-slovakia.sk

Meno Popis Platnosť
PHPSESSID PHP session id. relácia
favourites Uložené vybrané ponuky z webu. relácia
region Sledovanie navigácie v rámci RK.
relácia + 30 dní
SESSxxxID Unikátna identifikácia užívateľa, nutná pre správne fungovanie web-stránky. 23 dní
has_js Poskytuje web-stránke informáciu o dostupnosti javascriptu v browseri. relácia
_ga Súbor cookie, ktorý sa využíva v nástroji Google Analytics. 2 roky
_gat Súbor cookie, ktorý sa využíva v nástroji Google Analytics. 10 minút