Rozsah služieb

Kvalitný právny servis pre všetkých účastníkov kúpy, predaja či prenájmu nehnuteľností. Na tom si spoločnosť RE/MAX zakladá. V prípade záujmu vám poskytneme celú škálu doplnkových služieb spojených s bývaním - od zaistenia hypotéky, cez právne služby, sťahovanie, poistenie, až po maľovanie a ďalší servis.

 

Služby pre kupujúcich*

 1. Zistenie vašich potrieb

 2. Zadanie vášho dopytu zohľadňujúceho požiadavky (lokalita, dispozícia, cena) do systému RE/MAX a jej pravidelné párovanie s aktuálnou ponukou nehnuteľností. Vhodné ponuky sú vám automaticky zasielané emailom.

 3. Aktívne hľadanie vhodných nehnuteľností.

 4. Zabezpečenie dodatočných informácií a dohodnutie obhliadky nehnuteľnosti s predávajúcim alebo ponúkajúcim partnerom predaja.

 5. Odborné zhodnotenie stavu vami vybranej nehnuteľnosti a porovnanie s jej trhovou cenou.

 6. Váš partner predaja je pre vás obvykle schopný vyjednať lepšie podmienky pri kúpe vašej nehnuteľnosti, a to vrátane ceny, upozorniť na prípadné nedostatky či odporučiť najvhodnejší postup pri vyjednávaní.

 7. Zabezpečenie financovania v spolupráci s hypotekárnym partnerom predaja.

 8. Zabezpečenie kompletného právneho servisu a poradenstvo - dohliadneme na správny priebeh celého obchodu vrátane zaistenia advokátskej úschovy.

 9. Prevzatie nehnuteľnosti a s tým spojená dokumentácia - preberací protokol obsahujúci stav nehnuteľnosti a prepis energií.

 10. Sprostredkovanie výhodnejšieho poistenia vašej novej nehnuteľnosti, domácnosti, životného poistenia spojeného s hypotékou a poistenie schopnosti splácať.

 11. Zaistenie popredajného servisu (sťahovanie, maľovanie, upratovanie)

 12. Zabezpečenie prenájmu vašej novej nehnuteľnosti.

CHCEM KÚPIŤ

 

Služby pre predávajúcich*

 1. Dôkladná prehliadka vašej nehnuteľnosti vrátane zistení technických informácií a zoznámenie sa s okolím

 2. Stanovenie reálnej predajnej ceny na základe štatistických výstupov z obchodov realizovaných v uplynulom období a porovnanie s aktuálnou trhovou cenou konkurenčných nehnuteľností v danej lokalite

 3. Spracovanie profesionálnej ponukovej prezentácie vašej nehnuteľnosti pre jej ďalší marketing (dokumentácia, pôdorysy, mapy a ďalšie doplňujúce doklady ako napríklad aktuálny výpis listu vlastníctva, územného rozhodnutia, stavebného povolenia atď.)

 4. Príprava vašej nehnuteľnosti na predaj

 5. Zalistovanie vašej nehnuteľnosti do systému RE/MAX do 24h od uzavretia spolupráce a jej okamžitý export na dôležité realitné servery.

 6. Automatické párovanie vašej ponuky nehnuteľnosti so všetkými zodpovedajúcimi dopytmi v rámci RE/MAX a kontaktovanie potenciálnych záujemcov

 7. Aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov

 8. Spolupráca s ostatnými partnermi predaja v rámci jednej referenčnej provízie pri predaji vašej nehnuteľnosti

 9. Umiestnenie pútačov s kontaktmi na vášho partnera predaja na nehnuteľnosť

 10. Pravidelný prehľad o všetkých aktivitách vášho partnera predaja spojených s predajom vašej nehnuteľnosti, odporúčanie ďalších krokov a spätná väzba od záujemcov

 11. Prehliadky nehnuteľnosti len s kvalifikovanými bonitným klientmi

 12. Zabezpečenie rezervačnej zmluvy a rezervačného poplatku

 13. Zabezpečenie kúpnych zmlúv a úschovy kúpnej ceny v notárskej úschove alebo formou vinkulácie v banke.

 14. Zabezpečenie financovania spolupráci s hypotekárnym partnerom predaja

 15. Podanie návrhu na vklad prevodu vlastníctva na príslušný kataster nehnuteľností so všetkými potrebnými dokumentmi

 16. Odovzdanie nehnuteľnosti novému majiteľovi vrátane preberacieho protokolu a zabezpečeniu prepisu energií

 17. Popredajný servis (sťahovanie, maľovanie, vypratanie nehnuteľnosti)

CHCEM PREDAŤ

 

Služby pre nájomcu*

 1. Zistenie vašich potrieb

 2. Zadanie dopytu zohľadňujúceho vaše požiadavky (lokalita, dispozícia, cena) do systému RE/MAX a jej pravidelné párovanie s aktuálnou ponukou nehnuteľností na prenájom. Vhodné ponuky sú vám automaticky zasielané e-mailom.

 3. Aktívne hľadanie vhodných nehnuteľností na prenájom

 4. Zabezpečenie dodatočných informácií a dohodnutie obhliadky nehnuteľnosti s prenajímateľom či zastupujúcim partnerom predaja

 5. Odborné zhodnotenie stavu vami vybranej nehnuteľnosti a porovnanie s jej trhovou cenou

 6. Váš partner predaja je pre vás obvykle schopný vyjednať lepšie podmienky, a to vrátane ceny, upozorniť na prípadné nedostatky či odporučiť najvhodnejší postup pri vyjednávaní

 7. Zabezpečenie kompletného právneho servisu a poradenstva - dohliadneme na správny priebeh celého obchodu

 8. Prevzatie nehnuteľnosti a s tým spojená dokumentácia - preberací protokol obsahujúci stav nehnuteľnosti a prípadne prepis energií

 9. Zaistenie popredajného servisu (sťahovanie, maľovanie, upratovanie)

 

Služby pre prenajímateľa*

 1. Dôkladná prehliadka vašej nehnuteľnosti vrátane zistení technických informácií a zoznámenie sa s okolím

 2. Analýza aktuálnej ponuky prenájmov v danej lokalite

 3. Odporučenie konkurencieschopných cien prenájmu vašej nehnuteľnosti reflektujúcich lokalitu, kvalitu a vybavenie

 4. Spracovanie profesionálnej ponukovej prezentácie vašej nehnuteľnosti pre jej ďalší marketing vrátane dokumentácie, pôdorysov, máp

 5. Pripravenie vašej nehnuteľnosti na prenájom

 6. Zalistovanie vašej nehnuteľnosti do systému RE/MAX do 24h od uzavretia spolupráce a jej okamžitý export na všetky dôležité realitné servery

 7. Automatické párovanie vašej ponuky nehnuteľnosti so všetkými zodpovedajúcimi dopytmi v rámci RE/MAX a kontaktovanie potenciálnych záujemcov

 8. Aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov

 9. Spolupráca s ostatnými partnermi predaja

 10. Umiestnenie pútačov s kontaktmi na vášho partnera predaja na nehnuteľnosti

 11. Pravidelný prehľad o všetkých aktivitách vášho partnera predaja spojených s prenájmom vašej nehnuteľnosti, odporúčanie ďalších krokov a spätná väzba od záujemcov

 12. Prehliadky nehnuteľnosti iba s kvalifikovanými klientmi

 13. Zabezpečenie nájomných či podnájomných zmlúv

 14. Odovzdanie nehnuteľnosti nájomcovi vrátane preberacieho protokolu a prípadne zabezpečenie prepisu energií

 15. Popredajný servis (sťahovanie, maľovanie, vypratanie nehnuteľnosti, správcovská spoločnosť atď.)

 

* rozsah služieb závisí od dohody medzi kanceláriou RE/MAX a klientom. Rozsah služieb môže byť rôzny a to v závislosti od vopred dohodnutých podmienok v zmluve o sprostredkovaní.

 

Naše provízie

Sme tím profesionálov, ktorý sa neustále vzdeláva, disponuje know - how a poskytuje svojim zákazníkom kvalitné služby. Ku svojej práci využívame všetky možné nástroje, a preto časť odmeny partnera predaja tvoria náklady na marketing nehnuteľnosti, inzerciu, právny servis, alebo odmenu pre referenčného partnera predaja zastupujúceho druhú stranu a ďalšie aktivity vedúce k úspešnému dokončeniu obchodného prípadu.

 

Predaj / kúpa

Obvyklá odmena partnera predaja spoločnosti RE/MAX sa kalkuluje z ceny nehnuteľnosti a väčšinou ju hradí predávajúci. Ak je obchod realizovaný cez referencie, čo uzavretie obchodného prípadu urýchľuje, partner predaja sa o túto províziu delí.

 

Nájom / prenájom

Vo väčšine prípadov platí prenajímateľ i nájomca svojím partnerom predaja odmenu vo výške jedného mesačného nájomného + DPH. Nájomca pri uzavretí nájomnej či podnájomnej zmluvy navyše obvykle skladá tiež vratnú kauciu vo výške jedného mesačného nájomného.