Prenajímateľ

 • 1. Výber realitného partnera predaja 

  Nezávislé prieskumy ukazujú, že tí, ktorí využijú služby skúsených realitných partnerov predaja , prenajmú svoju nehnuteľnosť za vyššiu cenu a v kratšej dobe ako tí, čo si ju predávajú sami.

 • 2. Prehliadka nehnuteľnosti realitným partnerom predaja 

  Prehliadka vašej nehnuteľnosti je podmienkou pre profesionálny servis. Pri stanovení reálnej výšky nájmu hrá úlohu nielen nehnuteľnosť ako taká (vek, stav a vybavenie), ale aj okolia (občianska vybavenosť, dopravná obslužnosť) a aktuálna ponuka nehnuteľností na prenájom v danej lokalite.

 • 3. Príprava Vašej nehnuteľnosti na prenájom

  Ešte pred tým, než ponúknete svoju nehnuteľnosť na prenájom, je dôležité dôkladne ju pripraviť a čo najviac zvýšiť jej atraktivitu. Váš realitný partner predaja vám poradí dôležité tipy a odporučí, prípadne zaistí špecialistu, ktorý sa o toto môže postarať za vás.

 • 4. Uzavretie sprostredkovateľskej zmluvy

  Váš partner predaja vás starostlivo zoznámi s podmienkami spolupráce. Ak dôjde k dohode, uzavrite spolu s realitnou kanceláriou zastúpenou vaším realitným partnerom predaja sprostredkovateľskú zmluvu. Tá zaisťuje serióznosť priebehu obchodnej transakcie, obsahuje dohodnuté podmienky a zakladá oprávnenie partnera predaja nehnuteľnosť ponúkať a konať so záujemcami.

 • 5. Spracovanie predajnej prezentácie vašej nehnuteľnosti

  Váš partner predaja spracuje profesionálnu prezentáciu vašej nehnuteľnosti pre jej marketing a pre rokovania so záujemcami. Predajná prezentácia obsahuje všetky všeobecné, ale aj technické informácie o vašej nehnuteľnosti, fotodokumentáciu, pôdorysy a ďalšie prípadné dokumenty či informácie.

 • 6. Zalistovanie vašej nehnuteľnosti do systému

  Do 24 hodín od podpísania zmluvy o zastúpení je vaša nehnuteľnosť vložená do interného systému RE / MAX a následne potom exportovaná na všetky významné realitné servery. V momente, kedy je vaša nehnuteľnosť vložená do systému, začne sa párovať so všetkými zodpovedajúcimi dopytmi z celej siete RE / MAX a jej ponuka je odosielaná všetkým potenciálnym záujemcom prostredníctvom e-mailu.

 • 7. Marketing nehnuteľnosti

  Dôležitou súčasťou predajného plánu je na mieru zostavená inzercia vašej nehnuteľnosti. Čím menej typizovaná nehnuteľnosť, tým rozličnejšie môžu byť marketingové aktivity.

 • 8. Prehliadky vašej nehnuteľnosti

  Váš partner predaja dopredu vyberie len vhodných záujemcov o prehliadku nehnuteľnosti na základe ich kritérií a finančných možností. Tým šetrí váš čas aj súkromie.

 • 9. Nájomná zmluva

  Váš partner predaja zaistí prípravu nájomnej zmluvy, ktorá ošetruje podmienky zmluvného vzťahu.

 • 10. Odovzdanie nehnuteľnosti

  Pri odovzdaní nehnuteľnosti pripraví váš partner predaja k podpisu preberací protokol, v ktorom sa okrem stavu nehnuteľnosti a prípadných nedostatkov vo vybavení či príslušenstva vyznačia stavy meradiel energií (najmä teplej a studenej vody, elektiny, plynu).