Naša RE/MAX MISIA, VÍZIA, HODNOTY

MISIA

Staviame na celosvetovom úspechu spoločnosti RE/MAX v obchode s nehnuteľnosťami.

Strategicky a dlhodobo budujeme silné pozície tejto spoločnosti v Slovenskej republike. Vysokou profesionalitou a etikou našich partnerov predaja a kancelárií prekonávame očakávania zákazníkov a pozitívne ovplyvňujeme spôsob obchodovania na slovenskom realitnom trhu.

Spolu s našimi partnermi, dodávateľmi a akcionármi tvoríme silný tím, ktorý má spoločný záujem maximálne uspokojovať potreby zákazníka v obchode s nehnuteľnosťami.

Budujeme dlhodobé a korektné vzťahy s našimi zákazníkmi, miestnou komunitou, obchodnými partnermi a kolegami, pretože ľudia a medziľudské vzťahy sú pre nás v obchode mimoriadne dôležité.

VÍZIA

Našim cieľom je maximálna spokojnosť a lojalita zákazníkov vďaka uspokojeniu ich skutočných potrieb.


Verzia pre tlač vo formáte .PDF 157kB

HODNOTY

  • Dbáme na to, aby každý profitoval: zákazníci, partneri predaja, majitelia aj akcionári - to je jediná cesta k trvalému a úspešnému rastu.
  • Vieme, že ľudia sú to najdôležitejšie - každý problém sa dá vyriešiť, ak existuje tím tých správnych ľudí a priateľov.
  • Garantujeme našim zákazníkom vysoko etické správanie tým, že konáme v súlade s RE/MAX Etickým kódexom a RE/MAX Reklamačným poriadkom.
  • Zameriavame sa na potreby našich zákazníkov a riadime sa princípmi RE/MAX Zaručenej spokojnosti zákazníkov.
  • Dbáme na to, aby bol rast generovaný znalosťami a profesionalitou, preto sa v obchodovaní riadime RE/MAX Profesionálnymi predajnými štandardmi.
  • Zameriavame sa na jednoduchosť, jasnú zodpovednosť a rýchlosť realizácie prostredníctvom zdieľania a reaplikácie informácií a skúseností, pretože dlhodobo môžu na trhu obstáť a víťaziť len tí rýchli.
  • S našimi kolegami a partnermi jednáme vždy s dôverou, úctou a rešpektom a budujeme vzťahy založené na otvorenej komunikácii, oddanosti a lojalite.
  • Zameriavame sa na perfektnú realizáciu tých správnych vecí, pretože vieme, že niekedy menej znamená viac. Dbáme preto o podstatu veci, nie o prázdnu formu.
  • Mierime na Mesiac, pretože aj keby sme minuli, dostaneme sa medzi hviezdy.