Čo je zahrnuté v provízii realitného makléra.

Publikované: Pondelok, 31 Október, 2016 - 09:41, Ing. Tatiana URBANCOVÁ

Dnes sa v praxi najčastejšie stretávame s Objednávkou realitných služieb, ktorú podpisuje predávajúci – Zmluvou o sprostredkovaní realitných služieb medzi realitnou kanceláriou a predávajúcim a dokonca väčšina predávajúcich pochopili, že najvýhodnejšou je Zmluva o výhradnom poskytovaní realitných služieb, pri ktorej vstupuje objednávateľ služby do právneho vzťahu iba s jednou realitnou kanceláriou (exkluzívna zmluva).

Odmena za prácu v podobe provízie zostáva ešte často vnímaná ako neúmerne vysoká. Dôvodom je skutočnosť, že zákazník nemá predstavu o  rozsahu jeho služieb a nákladov, a tiež mylná predstava o tom, že provízia je čistým ziskom makléra.

A tak, na rozdiel za služby makléra, ochotne platíme za jednorazové služby napr. remeselníkom, lekárom, taxikárom a právnikom a vôbec sa nezamýšľame nad tým, koľko zaplatíme v prepočte napr. za jednu hodinu ich práce. Iste, každý vkladá do svojej profesie samého seba, svoje odborné vzdelanie, prax a dobré meno seba a firmy, zodpovednosť, čas a náklady; u realitného makléra to funguje rovnako.

Výkon služieb makléra spojených s predajom nehnuteľnosti, prípadne s prenájmom, trvá však oveľa dlhšie. Objednávka služieb na sprostredkovania predaja bytu sa uzatvára štandardne na 3 mesiace, pri rodinných domoch na 6 mesiacov a napríklad pri investičných pozemkoch na 12 mesiacov. Niekedy sa podarí predať nehnuteľnosť na prekvapenie jej majiteľa veľmi rýchlo, to však neznamená, že maklér si dohodnutú províziu nezaslúži.

Čas potrebný na realizáciu predaja závisí od mnohých faktorov, ide najmä o odborné stanovenie trhovej predajnej ceny, s ktorou musí súhlasiť majiteľ, cielený marketing, právny stav nehnuteľnosti, od ktorého závisí zložitosť a čas realizácie objednaných služieb a nemenej dôležitá je finančná pripravenosť kupujúceho (vlastné zdroje na kúpu nehnuteľnosti, hypotéka, finančné zdroje z predaja bytu a nebodaj ešte aj prenesenie hypotéky na kupovaný byt) či stupeň vzájomnej dôvery majiteľa k maklérovi.

Štandardne sa u nás pohybuje provízia vo výške 2 až 5 percent z predajnej ceny nehnuteľnosti a v susedných štátoch je bežná provízia už vo výške 5 percent. Výška provízie je tiež určovaná ako fixná suma, najmä pri nízkych predajných cenách bytov.

Pri stanovení výšky provízie pri nehnuteľnosti s nižšou predajnou cenou, majitelia namietajú voči fixnej sume a požadujú stanovenie výšky podľa percenta z predajnej ceny. Tu treba poznamenať, že maklér odvádza rovnaký rozsah služieb pri predaji nehnuteľnosti za 50.000,- eur ako pri nehnuteľnosti za 70.000,- eur; takže je na mieste makléra jeho požiadavka na adekvátnu odmenu pri oboch spomínaných bytoch.

Nájdu sa však aj takí makléri, ktorým postačí aj provízia vo výške 1.800,- eur alebo dokonca vo výške 1.500,- eur. Sú to zvyčajne makléri začiatočníci, ktorí pravdepodobne nepoznajú dostatočne svoje náklady. Nech už je provízia akákoľvek, mala by byť zahrnutá v predajnej cene nehnuteľnosti.

Pri každom predaji alebo prenájme nehnuteľnosti vás maklér zoznámi s rozsahom služieb, ktoré sú zahrnuté v odmene za jeho prácu, t.j. v provízii. V provízii sú zahrnuté najmä: naštudovanie  majetkovej podstaty, vlastníkov a ich podielov a tiarch na nehnuteľnosti (list vlastníctva, spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti, daňové povinnosti a pod.), a to všetko ešte pred prvým osobným stretnutím s majiteľom nehnuteľnosti a dôsledným zoznámením sa makléra s nehnuteľnosťou; vypracovanie sprostredkovateľskej zmluvy; stanovenie reálnej trhovej ceny v danej lokalite; nafotografovanie nehnuteľnosti, ktorému často predchádza aj osobná pomoc alebo konzultácia makléra pri príprave nehnuteľnosti na fotografovanie; úprava fotografií na inzerciu na realitných internetových portáloch; samotný proces inzerovania; pravidelná aktualizácia inzercie na portáloch; cielený marketing; telefonovanie s klientmi a čas venovaný dohodnutiu obhliadok; obhliadky samotné; pravidelné správy o stave predaja majiteľovi nehnuteľnosti; rokovania so záujemcom o jeho možnostiach financovania a dohľad nad financovaním; pomoc pri zabezpečení hypotekárneho špecialistu a znalca pre potreby banky;  spolupráca s právnikom pri vypracovaní rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnej zmluvy; zabezpečenie odbornej konzultácie s daňovým poradcom; vypracovanie písomného protokolu o odovzdaní nehnuteľnosti; pomoc pri zmene odberateľa energií.

reality a nehnutelnosti, províziamakléra

Okrem  vyššie uvedených položiek, ktoré sú zahrnuté v provízii, platí majiteľ za stupeň odborných znalostí a skúseností makléra, meno makléra a jeho firmy. Odborné znalosti makléra spočívajú minimálne v poznaní realitného obchodu a práva, v prehľade  najčastejších foriem financovania nehnuteľnosti, v poznaní daňových zákonov súvisiacich s prevodom a prenájmom nehnuteľnosti a v poznaní katastrálnych procesov. Realitný maklér sa musí neustále odborne vzdelávať a prehlbovať aj svoje komunikačné a obchodné zručnosti.

Majiteľ nehnuteľnosti by si mal svojho makléra vyberať veľmi starostlivo, hlavne podľa dôvery v jeho profesionálne kvality.


Potrebujete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, kontaktujte nás.

Viac článkov o realitách si môžete prečítať na našom realitnom blogu. Ak ste si prečítali článok až do konca a téma vás zaujala a túžite po kariére a lepšom finančnom ohodnotení – s RE/MAX to môžete dosiahnuť.

Podnikajte pre seba ale nie sami. Buďte úspešní, buďte RE/MAX.

Spoločnosť RE/MAX Vám v spolupráci s Finvia Group prináša exkluzívny produkt Hypotéka Plus, s množstvom výnimočných benefitov. Teraz je naozaj ten najlepší čas!

Ing. Tatiana UrbancováCertifikovaný maklér podľa normy ISO

V sieti RE/MAX pôsobí od roku 2008. Je úspešnou maklérkou v kancelárii RE/MAX Elite v Bratislave.

V rokov 2014 – 2015 získala za výšku dosiahnutej produkcie prestížne medzinárodné ocenenie Executive Club Award.

Patrí k úspešným členom Top Club Gold na Slovensku. Je úspešným držiteľom certifikácie ISO 17024.