Čo treba o nehnuteľnosti vedieť pred jej kúpou

Publikované: Utorok, 27 September, 2016 - 10:52, Ing. Mário Fliega

Pri obhliadke sa kupujúci zaujíma o bežné veci, ako sú náklady spojené s užívaním bytu, orientácia na svetové strany, stav nehnuteľnosti, akí sú susedia, parkovanie, lokalita, atď. Nemenej dôležitá je aj informácia, kedy bude nehnuteľnosť voľná a pripravená na nasťahovanie.

Ak sa jedná o domy alebo podkrovné byty je veľmi dôležité poznať stav strechy. Pri starších bytových domoch je podstatné vedieť, či bola strecha menená, rekonštruovaná a, samozrejme, treba si všímať, v akom stave je strop a získať informáciu od majiteľa, či už bol v minulosti zatečený.

Ak si kupujúci všimne rôzne praskliny na stenách alebo škvrny, je vhodné si prizvať na obhliadku aj stavebného odborníka. V prípade záujmu vie majiteľ bytu poskytnúť alebo zistiť informácie aj o plánovaných opravách resp. ďalších úpravách bytového domu.

Ak sa už ale kupujúci rozhodne pre kúpu danej nehnuteľnosti je potrebné, aby o nej vedel čo možno najviac informácií. Okrem technickej stránky nehnuteľnosti je dôležité pred kúpou poznať aj jej právny stav. Kupujúci by mal pred kúpou danej nehnuteľnosti vidieť list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy (hlavne pri domoch a pozemkoch). Je dôležité, aby na liste vlastníctva bola zapísaná daná nehnuteľnosť a všetky jej súčasti (pozemok, garáž,...) či je predávajúci výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, alebo je tu spoluúčasť manžela, resp. manželky pri bezpodielovom spoluvlastníctve, alebo účasť ďalších spoluvlastníkov (napr. súrodencov a pod.).

Taktiež netreba zabúdať na to, aby si kupujúci zistil, či sa na nehnuteľnosť neviažu žiadne bremená alebo ťarchy, ktoré by mohli obmedziť nakladanie s nehnuteľnosťou alebo jej užívanie (záložne právo v prospech banky a pod. ). Túto informáciu kupujúci rovnako nájde na liste vlastníctva. Dôležitou informáciou pre kupujúceho je, či nehnuteľnosť nie je napríklad v exekúcii.

nehnutelnosti reality remax

Katastrálna mapa je dôležitá hlavne pri domoch a pozemkoch kvôli určeniu hraníc pozemkov. Pred kúpou nehnuteľnosti je treba vidieť aj pôvodnú nadobúdaciu zmluvu, čo znamená, ako majiteľ nehnuteľnosť získal, nadobudol (kúpna, resp. darovacia zmluva, atď.). Ako kupujúci máte nárok vidieť aj iné dokumenty, ako sú napríklad mesačný zálohový predpis za služby a energie a zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytu. Pri pozemkoch, resp. rodinných domoch (hlavne novostavbách) je vhodné vidieť napr. kolaudačné rozhodnutie alebo rozhodnutie o súpisnom čísle, stavebné povolenie, inžinierske siete a podobne.

Ak nechcete pri kúpe vašej nehnuteľnosti nič opomenúť, je rozhodujúcim krokom pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti nájsť šikovného realitného makléra, ktorý bude klientov celým procesom sprevádzať a poskytne kupujúcemu čo najviac informácii o nehnuteľnosti. Skúsený realitný profesionál dokáže skontrolovať všetky potrebné dokumenty a odhadnúť riziká spojené s kúpou, resp. predajom nehnuteľnosti. Rovnako môže minimalizovať obavy z tak významného rozhodnutia ako je kúpa nehnuteľnosti.

 

Potrebujete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, kontaktujte nás.

Viac článkov o realitách si môžete prečítať na našom realitnom blogu. Ak ste si prečítali článok až do konca a téma vás zaujala a túžite po kariére a lepšom finančnom ohodnotení – s RE/MAX to môžete dosiahnuť.

Podnikajte pre seba ale nie sami. Buďte úspešní, buďte RE/MAX.

Spoločnosť RE/MAX Vám v spolupráci s Finvia Group prináša exkluzívny produkt Hypotéka Plus, s množstvom výnimočných benefitov. Teraz je naozaj ten najlepší čas!

Ing. Mário FliegaMajiteľ realitnej kancelárie RE/MAX Plus, Bratislava

Pracujem v spoločnosti RE/MAX už niekoľko rokov a snažím sa o to, aby každý klient, s ktorým spolupracujem našiel vo mne nie len makléra (realitného konzultanta) s profesionálnym prístupom, ale aj osobného poradcu a človeka, ku ktorému môže mať maximálnu dôveru, pri takom dôležitom kroku v živote, ako je predaj alebo kúpa nehnuteľnosti. Je veľmi dôležité, aby klient cítil, že robím maximum pre jeho spokojnosť, aby sa mohol aj v budúcnosti na mňa s dôverou obrátiť.