Kto a ako stanovuje trhovú cenu nehnuteľnosti

Publikované: Utorok, 6 Jún, 2017 - 10:20, Bc. Beáta Kohiarová

V poslednej dobe sa na mňa obrátili klienti po rozvode manželstva, pracovníčka úradu práce, ale aj právnik s tou istou požiadavkou a to určením trhovej ceny nehnuteľnosti.

Potešil ma záujem o moje služby, aj som spomenutým žiadateľom vystavila vyhlásenia, no musím zdôrazniť, že makléri trhové ceny nehnuteľností neurčujú a neurčujú ich ani realitné kancelárie, tieto ceny určujú vždy predávajúci a kupujúci. Na realitnom trhu je to presne tak, ako na iných trhoch, kde sa stretávajú predávajúci a kupujúci, kde sa uskutočňuje predaj a kúpa najrôznejších výrobkov alebo služieb a ceny závisia od ponuky a dopytu. Realitný maklér pri stanovení ceny nehnuteľnosti vystupuje hlavne v úlohe štatistika a poradcu. Deklaruje trhovú cenu nehnuteľnosti v danom období na základe osobnej obhliadky, dlhodobých skúseností a štatistických údajov na lokálnom trhu. Svoje tvrdenia vie podložiť dátami, faktami a štatistickými údajmi.

Pri stanovení reálnej predajnej ceny nehnuteľnosti maklér vychádza z porovnávacej analýzy trhu k čomu mu slúžia štatistiky z praxe zhromažďujúce množstvo údajov potrebných pre objasnenie situácie na realitnom trhu. Nehnuteľnosti sa triedia podľa kategórií (napr. domy, byty, pozemky a i.) a vzhľadom k tomu sú k nim priradené štatistické údaje ako sú: lokalita, veľkosť, vek, stav, vybavenie, stavebný materiál, ponúkaná a predajná cena týchto nehnuteľností, ich priemerná cena za m2, počet dní, počas ktorých boli nehnuteľnosti ponúkané na predaj, typ vlastníctva a i.

cena nehnuteľnosí

 

Vyhlásenie, resp. potvrdenie o trhovej cene nehnuteľnosti slúži pre potreby klientov pri rozvode ich manželstva a rozdelení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pri rôznych ďalších majetkových vysporiadaniach, napr. dedičských konaniach a vysporiadaní majetku po poručiteľovi, súdnych sporoch a podobne. Toto vyhlásenie nenahradzuje znalecký posudok stanovený znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Čo sa týka ochoty a ceny práce realitného makléra, tak kvalifikovaný s dlhodobou praxou by túto službu mal poskytnúť s radosťou, v čase, keď to bude vyhovovať všetkým zúčastneným stranám za cenu súčtu vynaloženého času, administratívnych prác, pohonných hmôt, stanovenú zväčša dohodou ešte pred vykonaním všetkej práce.

 

Potrebujete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, kontaktujte nás.

Viac článkov o realitách si môžete prečítať na našom realitnom blogu. Ak ste si prečítali článok až do konca a téma vás zaujala a túžite po kariére a lepšom finančnom ohodnotení – s RE/MAX to môžete dosiahnuť.

Podnikajte pre seba ale nie sami. Buďte úspešní, buďte RE/MAX.

Spoločnosť RE/MAX Vám v spolupráci s Finvia Group prináša exkluzívny produkt Hypotéka Plus, s množstvom výnimočných benefitov. Teraz je naozaj ten najlepší čas!

Bc. Beáta KohiarováCertifikovaný maklér 2. stupňa

3. NAJÚSPEŠNEJŠÍ MAKLÉR KANCELÁRIE RE/MAX BENARD V ROKU 2016

2. NAJÚSPEŠNEJŠÍ MAKLÉR KANCELÁRIE RE/MAX BENARD V ROKU 2015

3. MIESTO MAKLÉR ROKA 2014 región VÝCHODNÉ SLOVENSKO - ocenenie RE/MAX SLOVAKIA

2. NAJÚSPEŠNEJŠÍ MAKLÉR KANCELÁRIE RE/MAX BENARD V ROKU 2014

NAJÚSPEŠNEJŠÍ MAKLÉR KANCELÁRIE RE/MAX BENARD 100 V ROKU 2013

NAJÚSPEŠNEJŠÍ MAKLÉR KANCELÁRIE RE/MAX BENARD 100 V ROKU 2012

2. NAJÚSPEŠNEJŠÍ MAKLÉR KANCELÁRIE RE/MAX BENARD 100 V ROKU 2011

NAJÚSPEŠNEJŠÍ MAKLÉR-NOVÁČIK KANCELÁRIE RE/MAX BENARD 100 V ROKU 2010