S čím je potrebné rátať pri prenájme nehnuteľnosti

Publikované: Štvrtok, 3 December, 2015 - 13:28, Ing. Mário Fliega

Aj pri prenájme nehnuteľností sa stretnete s pojmom "sezónnosť", dopyt po nich je hlavne začiatkom roka, kedy veľa ľudí mení prácu, sťahuje sa a jednoducho si plní svoje sny a novoročné predsavzatia, čo sa samozrejme odzrkadľuje aj na zvýšenom dopyte po prenájmoch. Zvyčajne druhou silnou vlnou je práve mesiac jún, keď vysokoškolskí študenti končia štúdium a rozhliadajú sa po svojom prvom samostatnom bývaní.

 

 

Ak Vás zaujíma, na čo si treba dávať pozor pri prenájme nehnuteľností, odpoveď je jednoduchá. V prípade majiteľa nehnuteľnosti je potrebné, aby našiel toho správneho nájomníka, ktorý bude pravidelne a načas platiť nájomné a dostatočne sa starať o byt, čím sa predíde k jeho poškodeniu. V prípade nájomcu je vhodné si preveriť, či osoba ponúkajúca nájom je jej skutočným vlastníkom.

 

Potom môžete prejsť k najdôležitejšiemu kroku a to k uzavretiu nájomnej zmluvy. Tu však netreba zabúdať na to, že kvalitne vypracovaná nájomná zmluva Vám môže skutočne uľahčiť život a predísť komplikáciám v podobe dlhotrvajúcich sporov. Aj Vám sa totiž môže stať, že Váš nájomník si nebude plniť svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, nezaplatí nájom alebo sa jednoducho odmietne vysťahovať z bytu.

 

Podľa Milana Tomáška, partnera spoločnosti CLC advokátska kancelária s.r.o.: "Konkrétne lehoty a možnosti postupu zmluvných strán v takýchto prípadoch závisia od konkrétneho druhu a obsahu nájomnej zmluvy. Právnym poriadkom bol totiž prednedávnom zavedený inštitút tzv. krátkodobého nájmu bytu, s dobou nájmu v trvaní do dvoch rokov, v rámci ktorého sa uplatňujú osobitné práva a povinnosti zmluvných strán. V prípade omeškania s platbami nájomného alebo úhrad za plnenie spojené s užívaním bytu o viac ako 5 dní, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi tzv. poplatok z omeškania v zákonom stanovenej výške. Pokiaľ je nájomca v dlhodobom omeškaní s úhradou nájomného, je prenajímateľ oprávnený pristúpiť k výpovedi nájomnej zmluvy. Ak došlo k skončeniu platnosti nájomnej zmluvy, je vhodné nájomcu písomne vyzvať na bezodkladné vypratanie bytu a ak nežiaduci stav pretrváva, je možné domáhať sa vypratania bytu súdnou cestou a to prostredníctvom žaloby o vypratanie nehnuteľnosti."

 

Preto ak máte voľnú nehnuteľnosť a pohrávate sa s myšlienkou ju prenajať, je najlepšie sa v takomto prípade obrátiť na odborníka, ktorý Vám pomôže zorientovať sa vo svete realitného biznisu. Na záver pri prenájme netreba zabúdať na povinnosti, ktoré vznikajú prenajímateľovi voči štátu. "Prenajímateľovi, ktorý na území SR prvýkrát prenajal nehnuteľnosť s výnimkou pozemku, vzniká povinnosť požiadať o registráciu príslušného správcu dane. Uvedenú povinnosť je potrebné splniť do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom bola nehnuteľnosť prenajatá. Povinnosť registrácie sa nevzťahuje na prenajímateľa, ktorý je už registrovaný z titulu vykonávania podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je považovaný za príjem podliehajúci dani, a preto je potrebné ho priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov, pokiaľ prenajímateľovi takáto povinnosť vzniká," dodáva Milan Tomáško.

 

Potrebujete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, kontaktujte nás.

Viac článkov o realitách si môžete prečítať na našom realitnom blogu. Ak ste si prečítali článok až do konca a téma vás zaujala a túžite po kariére a lepšom finančnom ohodnotení – s RE/MAX to môžete dosiahnuť.

Podnikajte pre seba ale nie sami. Buďte úspešní, buďte RE/MAX.

Spoločnosť RE/MAX Vám v spolupráci s Finvia Group prináša exkluzívny produkt Hypotéka Plus, s množstvom výnimočných benefitov. Teraz je naozaj ten najlepší čas!

Ing. Mário FliegaMajiteľ realitnej kancelárie RE/MAX Plus, Bratislava

Pracujem v spoločnosti RE/MAX už niekoľko rokov a snažím sa o to, aby každý klient, s ktorým spolupracujem našiel vo mne nie len makléra (realitného konzultanta) s profesionálnym prístupom, ale aj osobného poradcu a človeka, ku ktorému môže mať maximálnu dôveru, pri takom dôležitom kroku v živote, ako je predaj alebo kúpa nehnuteľnosti. Je veľmi dôležité, aby klient cítil, že robím maximum pre jeho spokojnosť, aby sa mohol aj v budúcnosti na mňa s dôverou obrátiť.