Terminológia v realitách: I – L

Publikované: Pondelok, 12 November, 2018 - 13:20, RE/MAX Slovakia

Aj dnes sme si pre Vás pripravili zaujímavé pokračovanie ďalších slov, ktoré patria do slovníka realitných výrazov. Nadviažeme na posledný článok písmenom I a skončíme pri písmene L.

 

I

IG prieskum – inžiniersko-geologický prieskum

IS – inžinierske siete (voda, kanalizácia, plyn, cestné komunikácie, elektrické káble a ďalšie)

 


K

Katastrálna mapa – je polohopisná mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti a územia evidované v katastri

Katastrálny úrad – alebo kataster nehnuteľností je databázou všetkých nehnuteľností na území SR a popisuje ich práva k nim

Kolaudácia – kolaudačné konanie stavebného úradu smerujúce k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, v rámci ktorého úrad skúma predložené dokumenty a to, či im stavba zodpovedá

Kolaudačné rozhodnutie – rozhodnutie o užívaní stavby (kolaudácii) umožňuje vlastníkom tento objekt prevádzkovať

Komerčná nehnuteľnosť – sú nehnuteľné objekty, medzi ktoré patria nájomné domy, hotely, penzióny, reštaurácie, sklady, obchodné a kancelárske priestory a podobne

Kúpna zmluva – zmluva o prevode nehnuteľnosti medzi predávajúcim a kupujúcim

Kupujúci – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje nehnuteľnosť za peňažné prostriedky od predávajúceho, všetky náležitosti kúpy sú predmetom kúpno-predajnej zmluvy

 

L

Lodžia – je otvorený priestor, po oboch stranách má plné nosné steny, na ktoré sa ukladajú stropné dosky podľa polohy, zlepšujú architektonický vzhľad objektu a zmenšujú obytnú plochu bytu

Loftový byt – veľký byt, ktorý vznikol prestavbou nevyužívaných hál, fabrík alebo iných priemyselných priestorov, ktoré majú vysoké stropy, neomietnuté steny a viditeľnú konštrukciu

LV – list vlastníctva – dokument uložený na katastri nehnuteľností, na ktorom sú napísané všetky vlastnícke vzťahy k danej nehnuteľnosti – okrem majiteľa aj ťarchy, záložné, či iné práva a vecné bremená

 

 

Potrebujete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, kontaktujte nás.

Viac článkov o realitách si môžete prečítať na našom realitnom blogu. Ak ste si prečítali článok až do konca a téma vás zaujala a túžite po kariére a lepšom finančnom ohodnotení – s RE/MAX to môžete dosiahnuť.

Podnikajte pre seba ale nie sami. Buďte úspešní, buďte RE/MAX.

Spoločnosť RE/MAX Vám v spolupráci s Finvia Group prináša exkluzívny produkt Hypotéka Plus, s množstvom výnimočných benefitov. Teraz je naozaj ten najlepší čas!

RE/MAX Slovakia

Staviame na celosvetovom úspechu Spoločnosti RE/MAX v obchode s nehnuteľnosťami.

Strategicky a dlhodobo budujeme silné pozície tejto Spoločnosti v Slovenskej republike. Vysokou profesionalitou a etikou našich maklérov a kancelárií prekonávame očakávania zákazníkov a pozitívne ovplyvňujeme spôsob obchodovania na Slovenskom realitnom trhu.