Terminológia v realitách: M – O

Publikované: Streda, 19 December, 2018 - 12:59, RE/MAX Slovakia

Dnes budeme v realitnom slovníku nadvezovať na článok Termínologia v realitách: I - L a  pokračovať písmenami M až O. 

 

M

Mezanín – medzipodlažie alebo podlažie, ktoré sa nachádza medzi prízemím a prvým poschodím, prevažne sa nachádza u starších tehlových domoch

Mezonet (Mezonetový byt) – je rozľahlý viacpodlažný byt, ktorý je spravidla postavený v pôdnych priestoroch bytového domu alebo pod strechou, môže vzniknúť ako byt so vstavaným poschodím alebo prepojením dvoch nad sebou ležiacich bytov

Miestnosť – je priestor vo vnútri bytu alebo nebytového priestoru, ktorý je vymedzený stenami, podlahou a stropom

 Terminológia v realitách: M – O

 

N

Nájomca – je osoba, ktorej prenajímateľ na základe nájomnej zmluvy prenecháva nehnuteľnosť
k užívaniu a je povinný sa o nehnuteľnosť starať, udržiavať ju a platiť za ňu nájomné

Nájomná zmluva – je zmluva o prenájme, kde vystupujú dve osoby, a to prenajímateľ (prenajíma vec hnuteľnú, či nehnuteľnú) a nájomca (žiadateľ o prenájom). Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za dohodnutú odmenu nájomcovi vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej bral aj úžitky

Nájomné – je finančná čiastka hradená medzi nájomcom a prenajímateľom za užívanie prenajatej nehnuteľnosti, ktorá je vopred dohodnutá a stanovená v nájomnej zmluve

Nebytový priestor – je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa stavebného úradu určené na iné využitie ako na trvalé bývanie (kancelária, obchodné priestory, garáž, sklady, reštaurácie
a podobne)

Nehnuteľnosť – je súhrnný názov pre pozemok alebo stavbu spojenú so zemou pevným základom (dom, bytový dom, záhrada, nebytové priestory)

Nízkoenergetický dom – je dom, ktorého celková spotreba energie na vytápanie je v rozmedzí 15 až 50 kWh na meter štvorcový za rok

Novostavba – je nová alebo po novom postavené nehnuteľnosť, ktorú predáva prvý vlastník alebo developer

 

O

Občianska vybavenosť – poskytuje širšej verejnosti potrebné funkcie pre bežný život v meste; patria sem napríklad zdravotnícke zariadenia, školy, škôlky, administratívne budovy, obchody, rôzne kultúrne zariadenia, budovy pre šport, pošty, banky, parkoviská, alebo parkovacie domy, ale aj hotely, penzióny a ubytovne

Obytná plocha – je súčet všetkých plôch obytných miestností v nehnuteľnosti, ktorá sa vyjadruje
v metroch štvorcových, ide o izby určené na trvalé bývanie v minimálnej ploche 8 metrov štvorcových

Orientačné číslo – je číslo, ktoré slúži k prehľadnejšej orientácii prevažne vo väčších mestách a je spravidla uvedené s popisným číslom

Osobné vlastníctvo – je pojem, ktorý vyjadruje vlastníctvo nehnuteľnosti fyzickej alebo právnickej osoby

 

Potrebujete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, kontaktujte nás.

Viac článkov o realitách si môžete prečítať na našom realitnom blogu. Ak ste si prečítali článok až do konca a téma vás zaujala a túžite po kariére a lepšom finančnom ohodnotení – s RE/MAX to môžete dosiahnuť.

Podnikajte pre seba ale nie sami. Buďte úspešní, buďte RE/MAX.

Spoločnosť RE/MAX Vám v spolupráci s Finvia Group prináša exkluzívny produkt Hypotéka Plus, s množstvom výnimočných benefitov. Teraz je naozaj ten najlepší čas!

RE/MAX Slovakia

Staviame na celosvetovom úspechu Spoločnosti RE/MAX v obchode s nehnuteľnosťami.

Strategicky a dlhodobo budujeme silné pozície tejto Spoločnosti v Slovenskej republike. Vysokou profesionalitou a etikou našich maklérov a kancelárií prekonávame očakávania zákazníkov a pozitívne ovplyvňujeme spôsob obchodovania na Slovenskom realitnom trhu.