Terminológia v realitách - slová začínajúce na písmeno P

Publikované: Utorok, 22 Január, 2019 - 13:27, Terminológia v realitách - slová začínajúce na písmeno P

Na dnes sme zo slovníka realitných výrazov vybrali najfrekventovanejšie písmeno – P.

 

remax_vudelanie_blog.jpg

 

P

Parcela – je pozemok, ktorý je geometricky a polohovo určený a ohraničený v katastrálnej mape, má určitého vlastníka a je označená parcelným číslom

Parkovacie miesto – je miesto pre parkovanie osobného auta a v obytných projektoch ho možno nadobudnúť do vlastníctva ako samostatnú parcelu alebo formou práva užívania, pokiaľ je súčasťou spoločného pozemku v okolí objektu

Pivnica – je nebytový priestor, ktorý je situovaný mimo bytu (väčšinou podzemného podlažia), avšak je určený pre tento byt a započítavaný do celkovej podlahovej plochy bytu, ktorý spravidla slúži na skladovanie

Plomba – je značka, ktorá sa vzťahuje k listu vlastníctva alebo parcele v evidencii katastra nehnuteľností, ktorá upozorňuje, že nehnuteľnosť je dotknutá právnou zmenou a kým sa nezruší alebo nenahradí právnym stavom, nemôže sa s danou nehnuteľnosťou nijako hýbať

Polyfunkčný dom – je budova, v ktorej bytové priestory zaberajú menšiu časť než je polovica podlahovej plochy všetkých miestností a priestor v dome, ďalšie priestory sú nebytové (predajne, sklady a podobne)

Popisné číslo – je číslo, ktorým musí byť označená každá budova slúžiaca na trvalé bývanie

Poschodie – alebo inak podlažie, ktoré označuje úroveň stavby, rozdeľujeme ho na suterén (pod úrovňou zeme), prízemie (v úrovni zeme) a vyššie úrovne – 1. poschodie, 2. poschodie a podobne

Pozemok – je časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, hranicou katastrálneho územia, hranicou zastavaného územia obce alebo hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti

Pôvodný stav nehnuteľnosti – používa sa pri starších nehnuteľnostiach, kde je evidentné, že dlhší čas neboli vykonané žiadne zásadné rekonštrukčné práce, zmeny dispozície, výmeny rozvodov a iné

Preberací protokol – spisuje klient (kupujúci/nájomník) pri preberaní priestorov, v ktorom spíše prípadné nedostatky, ktoré v priestore objavil a s odovzdávateľom dohaduje termín ich odstránenia

Predávajúci – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva nehnuteľnosť výmenou za peňažné prostriedky od kupujúceho, všetky náležitosti predaja sú predmetom kúpno-predajnej zmluvy

Predkupné právo – oprávnenie spoluvlastníka nehnuteľnosti (vzniká na základe zákona), ktoré chráni ostatných spoluvlastníkov pri prevode spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na tretiu osobu; ak sa spoluvlastník rozhodne svoj podiel previesť na inú osobu, Občiansky zákonník umožňuje ďalším spoluvlastníkom na základe predkupného práva prednostne tento podiel nadobudnúť

Prenajímateľ – prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania, všetky náležitosti nájmu sú predmetom nájomnej zmluvy

Projektová dokumentácia – je základný dokument pri novej výstavbe, ktorý obsahuje súbor architektonického riešenia, technickej správy a projektov jednotlivých projektantov

 

Potrebujete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, kontaktujte nás.

Viac článkov o realitách si môžete prečítať na našom realitnom blogu. Ak ste si prečítali článok až do konca a téma vás zaujala a túžite po kariére a lepšom finančnom ohodnotení – s RE/MAX to môžete dosiahnuť.

Podnikajte pre seba ale nie sami. Buďte úspešní, buďte RE/MAX.

Spoločnosť RE/MAX Vám v spolupráci s Finvia Group prináša exkluzívny produkt Hypotéka Plus, s množstvom výnimočných benefitov. Teraz je naozaj ten najlepší čas!

RE/MAX Slovakia

Staviame na celosvetovom úspechu Spoločnosti RE/MAX v obchode s nehnuteľnosťami.

Strategicky a dlhodobo budujeme silné pozície tejto Spoločnosti v Slovenskej republike. Vysokou profesionalitou a etikou našich maklérov a kancelárií prekonávame očakávania zákazníkov a pozitívne ovplyvňujeme spôsob obchodovania na Slovenskom realitnom trhu.