Terminológia v realitách - slová začínajúce na písmeno U až Z

Publikované: Piatok, 12 Apríl, 2019 - 15:04,

Priatelia, sme na konci listovania v našom slovníku s realitnými výrazmi. Sme radi, že sme pre vás mohli pripraviť tieto užitočné články, ktoré vám zaiste pomôžu.

 

U

Užšie centrum – prevažne od 500 m do 2 km od centra mesta

 

Ú

Úplná rekonštrukcia – je nehnuteľnosť s komplexnou rekonštrukciou – okná, podlahy, omietky, obklady, rozvody, zmeny dispozície, zateplenie a podobne

Územné rozhodnutie – je rozhodnutie o umiestnení stavby

Územný plán – je dokument obce, v ktorom stanovuje, ako môžu byť využité územné časti a za akých podmienok a slúži k regulácii zástavby územia obce a k jej efektívnemu plánovaniu v budúcnosti

Úžitková plocha – je plocha, ktorú môže osoba v byte alebo dome skutočne využívať

 

 

V

Vecné bremeno – obmedzenie vlastníka nehnuteľnosti v zmysle, že je povinný niečo trpieť, konať alebo sa niečoho zdržať

Viacgenerační dom – je rodinný dom, v ktorom žijú spoločne dve alebo tri generácie rodiny a každá
z nich má samostatnú bytovú jednotku

Vila – je samostatná, prevažne luxusná nehnuteľnosť, ktorá je pre jednu alebo viac rodín, tvorí ju jedno alebo viac podlaží, je postavená z tehál alebo betónu a zasadená do záhrady

Vlastnícke právo – je právo vlastníka k svojim veciam, ktoré sú jeho majetkom, ktorý môže voľne užívať, nakladať s ňou alebo previesť toto vlastnícke právo na inú osobu

Vlastník nehnuteľnosti – je osoba, ktorej prináleží vlastnícke právo k danej nehnuteľnosti, môže ju užívať, prenajímať alebo ju predať

Výlučné vlastníctvo – vlastníkom nehnuteľnosti je iba jeden subjekt alebo osoba

Výpis z katastra nehnuteľností – vydáva katastrálny úrad ako verejnú listinu s údajmi evidovanými
v katastre nehnuteľností o konkrétnych nehnuteľných veciach

 

Z

Záložné právo – je vedľajším (akcesorickým) právom a je jedným z inštitútov pôsobiacich na dlžníka, aby uhradil veriteľovi svoj dlh riadne a včas

Zmluva o budúcej zmluve – je zmluva, ktorá ukladá účastníkom zmluvnú povinnosť uzavrieť
v stanovenej lehote riadnu kúpnu zmluvu

Zmluva o výhradnom predaji – je dohodnutá povinnosť predajcu predávať určitú vec alebo veci iba konkrétnemu kupujúcemu a môže sa vzťahovať iba na niektoré územie alebo čas

Znalecký posudok – je hlavným nástrojom na posúdenie hodnoty nehnuteľnosti, je užitočný pre majiteľa ako informačný údaj a najmä potrebný pre rôzne právne úkony, ktoré súvisia s kúpou, predajom, úverom, ručením a podobne

Zrub – je drevená nehnuteľnosť, ktorá je postavená z horizontálne kladených, hlavne guľatých kmeňov

 

 

Potrebujete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, kontaktujte nás.

Viac článkov o realitách si môžete prečítať na našom realitnom blogu. Ak ste si prečítali článok až do konca a téma vás zaujala a túžite po kariére a lepšom finančnom ohodnotení – s RE/MAX to môžete dosiahnuť.

Podnikajte pre seba ale nie sami. Buďte úspešní, buďte RE/MAX.

Spoločnosť RE/MAX Vám v spolupráci s Finvia Group prináša exkluzívny produkt Hypotéka Plus, s množstvom výnimočných benefitov. Teraz je naozaj ten najlepší čas!

RE/MAX Slovakia

Staviame na celosvetovom úspechu Spoločnosti RE/MAX v obchode s nehnuteľnosťami.

Strategicky a dlhodobo budujeme silné pozície tejto Spoločnosti v Slovenskej republike. Vysokou profesionalitou a etikou našich maklérov a kancelárií prekonávame očakávania zákazníkov a pozitívne ovplyvňujeme spôsob obchodovania na Slovenskom realitnom trhu.