Zákon z roku 2014 sprísnil podmienky predaja a darovania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

Publikované: Utorok, 19 Február, 2019 - 10:29,

V novembri minulého roka Ústavný súd rozhodol, že niektoré ustanovenia zákona o prevode poľnohospodárskej pôdy, značne zasahujú do procesu nadobudnutia vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku. Ústavný súd rozhodol, že ustanovenia §4, §5 a §6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „Zákon“). Tento nález bol publikovaný dňa 11.02.2019 v zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

 

Ústavní sudcovia za protiústavné označili podstatné časti zákona. Spomínaný zákon aj po jeho neskoršej novele nariaďoval vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, ktorí chceli pozemky predať (až na výnimky) zverejniť ponuku vo zvláštnom registri.

 

Až pokiaľ o pozemky neprejavili záujem poľnohospodári, mohli vlastníci predať pôdu inému kupujúcemu. Ten však musel spĺňať podmienku aspoň desaťročného pobytu na Slovensku. Tento postup neplatil v prípade, že sa jednalo o prevod poľnohospodárskej pôdy na blízku osobu, spoluvlastníka danej parcely alebo farmára, ktorý podnikal aspoň tri roky a mal sídlo v obci, kde sa pozemok nachádza.

Ústavný súd rozhodol, že spomínaný postup pri prevodoch pozemkov je v rozpore s právom vlastniť majetok a neprimerane obmedzuje základné práva a slobody.

 

Od 11.02.2019 obmedzujúce ustanovenia zákona č. 140/2014 Z. z. strácajú účinnosť a prevod poľnohospodárskych pozemkov je od tohto dňa bez obmedzení.

V praxi to znamená, že nadobudnúť poľnohospodársky pozemok môže priamo aj osoba nevykonávajúca poľnohospodársku činnosť. Katastrálny odbor povolí vklad vlastníckeho práva pri poľnohospodárskych pozemkoch za rovnakých podmienok, ako pri iných pozemkoch, t.j. len na základe kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a po úhrade správneho poplatku. Stále však platia obmedzenia pri drobení poľnohospodárskych pozemkov, na to netreba zabúdať.

 

Potrebujete predať alebo kúpiť nehnuteľnosť, kontaktujte nás.

Viac článkov o realitách si môžete prečítať na našom realitnom blogu. Ak ste si prečítali článok až do konca a téma vás zaujala a túžite po kariére a lepšom finančnom ohodnotení – s RE/MAX to môžete dosiahnuť.

Podnikajte pre seba ale nie sami. Buďte úspešní, buďte RE/MAX.

Spoločnosť RE/MAX Vám v spolupráci s Finvia Group prináša exkluzívny produkt Hypotéka Plus, s množstvom výnimočných benefitov. Teraz je naozaj ten najlepší čas!

Stanislava ZamcováRiaditeľ realitnej kancelárie RE/MAX NaMax, Nové Mesto nad Váhom

Svojimi skúsenosťami vytvorím z Vašej nehnuteľnosti sen pre kupujúceho a pre Vás ako predávajúceho túto udalosť zmením na príjemný zážitok.
Som maklérka, ktorá komplexne vyrieši a uspokojí Vaše potreby v oblasti nehnuteľností!