Kariérny rast maklérov RE/MAX

RE/MAX  je po desaťročia uznávaný pre svoje kvalitné a profesionálne služby zamerané na potreby svojich zákazníkov. Makléri RE/MAX sa radia medzi najprofesionálnejších maklérov na trhu.

Už samotné rozhodnutie dôverovať realitnému maklérovi pri výbere nehnuteľnosti a zverení mu svojej životnej investície, je na dnešnom trhu veľmi náročné. Cieľom siete RE/MAX je poskytovať svojim zákazníkom profesionálne realitné služby a preto sme sa rozhodli zaviesť komplexné a viacstupňové hodnotenie maklérov.

Certifikovaný realitný maklér ISO

ISO 17024

Ako líder na realitnom trhu si uvedomujeme zodpovednosť za úroveň profesie realitného makléra a poskytovaného servisu klientom na Slovensku.  Aj z toho dôvodu sme sa v spolupráci s Českou společností pro jakost rozhodli zmeniť zabehnuté pravidlá na našom realitnom trhu a podporili sme vznik prvej nezávislej certifikácie maklérov podľa medzinárodných noriem ISO.

„Na našom realitnom trhu ponúka mnoho realitných kancelárií určitú formu vzdelávania a certifikácie pre svojich maklérov. Do dnes však neexistovalo pre klientov žiadne medzinárodné objektívne merítko,ktoré by oddelilo kvalitných maklérov od nekvalitných a bolo regulované štátom,“ konštatuje prezident Re/Maxu ČR a SR David Krajný.

Certifikácia CRM ISO je zárukou najvyššej odbornosti realitného makléra a kvality poskytovaného servisu a predovšetkým má za úlohu prispieť k objektívnej orientácii zákazníka. V rámci siete RE/MAX je táto certifikácia súčasťou kariérneho rastu každého makléra, avšak je verejne dostupná a môže ju absolvovať akýkoľvek maklér v SR.

Kategorizácia maklérov RE/MAX

„Jedným z najdôležitejších princípov v práci realitného makléra RE/MAX je spokojný klient. Žiaľ slovenský trh sa neustále častejšie stretáva s „podivnými“ praktikami niektorých maklérov, ktoré negatívne ovplyvňujú celkové povedomie o realitných službách a sťažujú prácu kvalitným maklérom. V záujme skvalitnenia služieb a zvýšenia spokojnosti našich zákazníkov sme zaviedli povinné testovanie a tzv. Kategorizáciu maklérov. Povinným testovaním prechádza každý realitný maklér RE/MAX 1 krát ročne, pričom sú overované jeho znalosti v oblasti realitného práva, procesoch realitnej transakcie, ekonomiky, financií a informačných technológií.

RE/MAX ako popredná spoločnosť v oblasti realitných služieb na slovenskom trhu tak prvý krát definuje štandard realitných služieb a odporúča klientovi kvalitu, ktorú má od makléra požadovať“ uviedol Richard Churý, regionálny riaditeľ RE/MAX Slovensko.

Kategorizácia maklérov RE/MAX rozlišuje nasledovné pozície:

  1. Asistent predaja – nový maklér alebo súčasný spolupracujúci maklér, ktorý nepreukázal potrebné minimum vedomostí.
  2. Certifikovaný partner 1. stupňa – maklér, ktorý v teste preukázal požadované minimum vedomostí.
  3. Certifikovaný partner 2. stupňa – maklér, ktorý v teste preukázal vedomosti požadované pre túto pozíciu
  4. Certifikovaný maklér podľa normy ISO – spolupracujúci maklér, ktorý úspešne zložil skúšku pred nezávislou komisiou podľa európskej normy ISO

Ocenenie hviezdičiek

Naši makléri môžu získať taktiež ocenenie 6 hviezdičiek a medzinárodné ocenenia spoločnosti RE/MAX. Hviezdičky sú prideľované za úspešné pôsobenie v sieti RE/MAX.  V prípade porušenia etického kódexu RE/MAX môžu byť hviezdičky maklérovi odobrané.

Medzinárodné ocenenia RE/MAX

Tieto prestížne medzinárodné ocenenia sú udeľované najlepším maklérom RE/MAX z celého sveta na základe dosiahnutých ročných provízií. Najvyššími oceneniami sú Diamond Award, Chairman´s Award, Platinum Club a 100% Club. Podľa dĺžky pôsobenia v spoločnosti RE/MAX sa stávajú naši makléri členmi prestížnych a celosvetovo uznávaných klubov  - Hall of Fame, Lifetime Achievement a najprestížnejšieho klubu Circle of Legends.

Hall of fameLife time achievement  Circle of legends

Vyberte si medzi najlepšími realitnými odborníkmi. Spolupracujte s profesionálmi, spolupracujte s maklérmi RE/MAX.