Prečo si vybrať makléra RE/MAX

Kvalitné a profesionálne služby zamerané na potreby zákazníkov. To je tajomstvo úspechu značky RE/MAX. Naši makléri patria medzi najväčších profesionálov na trhu.

ČO VÁM PRINÁŠA SPOLUPRÁCA S RE/MAX MAKLÉROM?

 • 1. Makléri RE/MAX chránia vaše záujmy - dodržiavajú Etický kódex RE/MAX, zdieľajú jednotný Reklamačný poriadok.

  Všetci realitní makléri RE/MAX sú povinní konať v súlade s prísnym Etickým kódexom a Reklamačným poriadkom. Na jeho dodržiavanie dozerá regionálne riaditeľstvo a jeho porušovanie podlieha prísnym sankciám. V RE/MAX máte istotu a garanciu dôsledného a spravodlivého riešenia všetkých prípadných reklamácií.

 • 2. Makléri RE/MAX majú vysokú úroveň vzdelania - zameranú na uspokojovanie Vašich potrieb

  Všetci makléri sú pravidelne vzdelávaní v RE/MAX Akadémii. Tá disponuje širokou škálou tréningov a vzdelávacích programov zostavených tak, aby zapadali do systému kariérneho rastu každého makléra v sieti RE/MAX. Sú zamerané na odborné znalosti a predajné zručnosti maklérov s dôrazom na potreby zákazníka v oblasti nehnuteľností. Makléri skladajú náročné skúšky, na základe ktorých sú certifikovaní.

 • 3. Makléri RE/MAX pre vás pracujú pod úspešnou značkou

  Značka RE/MAX rastie nepretržite už viac ako 38 rokov a pre milióny zákazníkov predstavuje symbol istoty v obchode s realitami. Silné povedomie o značke RE/MAX, ale aj veľké investície do reklamy, moderné technológie, referenčný systém, najširšia ponuka unikátnych nehnuteľností, rozsiahla databáza dopytov a vysoká návštevnosť webových stránok www.re-max.sk - to sú garancie pre nábor najlepších maklérov na trhu a rýchly predaj či prenájom vašej nehnuteľnosti.

 • 4. Makléri RE/MAX šetria váš čas - tým, že pracujú za vás

  Makléri RE/MAX vykonajú nevyhnutný výber záujemcov o vašu nehnuteľnosť. Prehliadky nehnuteľnosti tak absolvujete už iba s vážnymi záujemcami. Samozrejmosťou je včasné a pravidelné poskytovanie úplných informácií, príprava zmluvnej dokumentácie pre obe zúčastnené strany, právne služby, notárska úschova peňazí, dohodnutie poistenia a následný popredajný servis (zaistenie sťahovania a i.).

 • 5. Makléri RE/MAX stanovujú optimálnu cenu Vašej nehnuteľnosti - pre rýchle realizovanie obchodnej transakcie

  Pri stanovení ceny vychádzajú makléri RE/MAX z cenových máp, dokonalej znalosti lokálneho trhu a zo znalostí dlhodobých trhových cien nehnuteľností. Výslednú cenu nehnuteľnosti Vám odporučia s ohľadom na vaše požiadavky a preferencie rýchlosti predaja alebo výšky výnosu. Dôkladná znalosť záujmov a požiadaviek oboch zmluvných strán v kombinácii s vynikajúcimi vyjednávacími schopnosťami maklérov RE/MAX je garanciou pre rýchle uzavretie obchodu.

 • 6. Makléri RE/MAX vám zostavia efektívny plán predaja - pre rýchle realizovanie vašej obchodnej transakcie

  Makléri pri zostavovaní efektívnych plánov predaja nehnuteľností využívajú silu značky RE/MAX a bohaté marketingové skúsenosti spoločnosti RE/MAX. Pravidelne vás informujú o priebehu obchodnej transakcie a aktualizujú ponuku nehnuteľnosti podľa dopytu trhu. Rozsiahla sieť RE/MAX im zároveň umožňuje využiť významné nákladové synergie v inzercii, prípadne aj v iných druhoch komunikácie s potenciálnymi klientmi.

 • 7. Makléri RE/MAX vám poskytnú rozsiahly predpredajný a popredajný servis - pre hladký priebeh obchodnej transakcie

  Makléri RE/MAX zaisťujú prostredníctvom našich partnerov kompletný právny servis, hypotekárne financovanie nákupu nehnuteľnosti, notárske uloženie peňazí a poistenia. Každý maklér RE/MAX povinne absolvuje právne minimum a každá kancelária RE/MAX disponuje profesionálnym právnym zázemím. 

 • 8. Makléri RE/MAX vám sprostredkujú pohodlnú kúpu nehnuteľnosti - kdekoľvek na Slovensku i v zahraničí

  Vďaka rozsiahlej celosvetovej distribučnej sieti je ponuka RE/MAX obrovská. Ak máte záujem o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti kdekoľvek na Slovensku alebo v zahraničí, s RE/MAX môžete prvý predvýber vhodných objektov vykonať v akejkoľvek kancelárii na Slovensku. Následné sprostredkovanie transakcie s kanceláriou RE/MAX u nás alebo v zahraničí sprostredkuje váš lokálny maklér.

 • 9. Makléri RE/MAX predajú Vašu nehnuteľnosť rýchlo a efektívne - vďaka zadávaniu a zdieľaniu zákaziek v celorepublikovom, celoeurópskom a celosvetovom systéme RE/MAX

  V RE/MAX sú všetky nehnuteľnosti ponúkané a predávané všetkými maklérmi vo všetkých kanceláriách v Slovenskej republike i v zahraničí. To je možné len vďaka tzv. referenčnému systému - teda fungujúcemu systému zdieľania ponúk a dopytov. Využitie obrovskej distribučnej siete RE/MAX umožňuje predať nehnuteľnosť rýchlejšie a za najvyššiu možnú predajnú cenu.

 • 10. Maklér RE/MAX sa stane vašim dôležitým celoživotným osobným realitným poradcom

  Systém hodnotenia maklérov RE/MAX vám umožní na prvý pohľad získať informáciu o skúsenostiach makléra, dosiahnutom vzdelaní a produkcii, a tak vám uľahčí voľbu najvhodnejšieho makléra pre konkrétnu transakciu. Zároveň umožňuje najlepším maklérom odlíšiť sa od ostatných.

REGIONÁLNE OCENENIA

Certifikovaný partner predaja podľa normy ISO

RE/MAX ako prvá a zatiaľ jediná realitná spoločnosť na Slovensku podporila a propaguje nezávislú certifikáciu odbornej kvality maklérov podľa normy ISO a zaradila túto certifikáciu do RE/MAX systému trojstupňového vzdelávania maklérov. Titul CRM ISO (certifikovaný realitný maklér podľa normy ISO) je najvyššie ocenenie odbornej spôsobilosti v realitnom odbore, ktoré maklér môže dosiahnuť. Certifikáciu CRM ISO môže získať každý, kto úspešne zloží štátnu skúšku pred nezávislou komisiou.

Certifikát udeľuje Slovenská spoločnosť pre kvalitu na 3 roky. Po tejto dobe musí maklér preukázať vedomosti pred komisiou znova. V prípade, že maklér pozíciu neobháji, je mu titul CRM ISO odobratý do doby, kým si doplní potrebné znalosti a túto pozíciu opätovne obháji. Zákazníci sa môžu sťažovať u tejto inštitúcie, ktorá je oprávnená certifikáciu makléri odobrať. 

Certifikovaný partner predaja 2. stupňa

Ocenenie Certifikovaný partner predaja 2. stupňa je udelené, pokiaľ maklér splní dve podmienky:

1. Preukáže v kategorizačnom teste RE/MAX hlbšie znalosti z oblasti Realitné právo, Procesy realitného makléra, Ekonomika a financie, Informačné technológie.

2. Má realizovaných v sieti RE/MAX minimálne 5 transakcií (iba predaj).

Svoje znalosti musí Certifikovaný partner predaja2. stupňa  preukázať každé dva roky v tzv. overovacom teste. V prípade, že pozíciu neobháji, je mu titul odobratý až do doby, než si doplní potrebné znalosti a túto pozíciu opätovne obháji.

Certifikovaný partner predaja 1. stupňa

Hodnotenie Certifikovaný partner predaja 1. stupňa je udeľované maklérovi, ktorý v kategorizačnom teste preukázal požadované minimum vedomostí z oblasti Realitné právo, Procesy realitného makléra, Ekonomika a financie, Informačné technológie. Svoje znalosti musí preukázať pravidelne každý rok v tzv. overovacom teste. V prípade, že pozíciu neobháji, je mu titul odobratý do doby, než si doplní potrebné znalosti a túto pozíciu opätovne obháji.

Hviezdičky

Naši makléri môžu získať taktiež ocenenie 6 hviezdičiek a medzinárodné ocenenia spoločnosti RE/MAX. Hviezdičky sú prideľované za úspešné pôsobenie v sieti RE/MAX. V prípade porušenia etického kódexu RE/MAX môžu byť hviezdičky maklérovi odobrané.

VÝROČNÉ OCENENIA


Maklér/kancelária roka

Táto kategória je vyhlasovaná 1x ročne. Víťazom se stáva maklér/kancelária s najväčšími dosiahnutými hrubými výnosmi za daný kalendárny rok bez ohľadu na dátum zahájenia činnosti.

 

 

Maklér/kancelária - Skokan roka

Táto kategória je vyhlasovaná 1x ročne. Víťazom sa stáva maklér/kancelária s najväčšími priemernými hrubými výnosmi na 1 mesiac činnosti. Podmienkou je začatie činnosti v roku, kedy je kategória vyhlásená.

 

 

 

MEDZINÁRODNÉ OCENENIA

RE/MAX International každoročne udeľuje niekoľko medzinárodných individuálnych ocenení, ktoré sú rozdelené do 2 kategórií.

Klubové ocenenia

Tieto prestížne medzinárodné ocenenia sú udeľované najlepším RE/MAX maklérom z celého sveta na základe dosiahnutej výšky hrubých ročných provízií. Najvyššími možnými oceneniami sú 100% Club, Platinum Club, Diamond Club a Chairman 's Club. Makléri majú výsadu používať logá prestížnych klubových ocenení na všetkých svojich propagačných materiáloch po dobu jedného roka.

  

Kariérne ocenenia

Tieto prestížne medzinárodné ocenenia sú udeľované najlepším RE/MAX maklérom z celého sveta nielen na základe výšky celkových hrubých provízií, ale aj v závislosti na dĺžke pôsobenia v spoločnosti RE/MAX. Maklér sa môže stať členom troch rôznych celosvetovo uznávaných klubov - Hall of Fame, Lifetime Achievement a hlavne najprestížnejšieho Circle of Legends. Najvyššie ocenenie Circle of Legends môže maklér získať až po viac ako desaťročnom pôsobení v RE/MAX, čo bezpochyby zaručuje jeho vysokú profesionálnu kvalitu. Ocenenia sú udeľované na dobu neurčitú a makléri môžu logo klubu používať na všetkých svojich propagačných materiáloch.