Prečo si vybrať makléra RE/MAX

Kvalitné a profesionálne služby zamerané na potreby zákazníkov. To je tajomstvo úspechu značky RE/MAX. Naši partneri predaja patria medzi najväčších profesionálov na trhu.

ČO VÁM PRINÁŠA SPOLUPRÁCA S RE/MAX PARTNEROM PREDAJA?

Partneri predaja RE/MAX chránia vaše záujmy - dodržiavajú Etický kódex RE/MAX, zdieľajú jednotný Reklamačný poriadok.

Všetci realitní partneri predaja RE/MAX sú povinní konať v súlade s prísnym Etickým kódexom a Reklamačným poriadkom. Na jeho dodržiavanie dozerá regionálne riaditeľstvo a jeho porušovanie podlieha prísnym sankciám. V RE/MAX máte istotu a garanciu dôsledného a spravodlivého riešenia všetkých prípadných reklamácií.

Partneri predaja RE/MAX majú vysokú úroveň vzdelania - zameranú na uspokojovanie Vašich potrieb

Všetci partneri predaja sú pravidelne vzdelávaní v RE/MAX Akadémii. Tá disponuje širokou škálou tréningov a vzdelávacích programov zostavených tak, aby zapadali do systému kariérneho rastu každého partnera predaja v sieti RE/MAX. Sú zamerané na odborné znalosti a predajné zručnosti partnerov predaja s dôrazom na potreby zákazníka v oblasti nehnuteľností. Partneri predaja skladajú náročné skúšky, na základe ktorých sú certifikovaní.

Partneri predaja RE/MAX pre vás pracujú pod úspešnou značkou

Značka RE/MAX rastie nepretržite už viac ako 38 rokov a pre milióny zákazníkov predstavuje symbol istoty v obchode s realitami. Silné povedomie o značke RE/MAX, ale aj veľké investície do reklamy, moderné technológie, referenčný systém, najširšia ponuka unikátnych nehnuteľností, rozsiahla databáza dopytov a vysoká návštevnosť webových stránok www.re-max.sk - to sú garancie pre nábor najlepších partnerov predaja na trhu a rýchly predaj či prenájom vašej nehnuteľnosti.

Partneri predaja RE/MAX šetria váš čas - tým, že pracujú za vás

Partneri predaja RE/MAX vykonajú nevyhnutný výber záujemcov o vašu nehnuteľnosť. Prehliadky nehnuteľnosti tak absolvujete už iba s vážnymi záujemcami. Samozrejmosťou je včasné a pravidelné poskytovanie úplných informácií, príprava zmluvnej dokumentácie pre obe zúčastnené strany, právne služby, notárska úschova peňazí, dohodnutie poistenia a následný popredajný servis (zaistenie sťahovania a i.).

Partneri predaja RE/MAX stanovujú optimálnu cenu Vašej nehnuteľnosti - pre rýchle realizovanie obchodnej transakcie

Pri stanovení ceny vychádzajú partneri predaja RE/MAX z cenových máp, dokonalej znalosti lokálneho trhu a zo znalostí dlhodobých trhových cien nehnuteľností. Výslednú cenu nehnuteľnosti Vám odporučia s ohľadom na vaše požiadavky a preferencie rýchlosti predaja alebo výšky výnosu. Dôkladná znalosť záujmov a požiadaviek oboch zmluvných strán v kombinácii s vynikajúcimi vyjednávacími schopnosťami partneri predaja RE/MAX je garanciou pre rýchle uzavretie obchodu.

Partneri predaja RE/MAX vám zostavia efektívny plán predaja - pre rýchle realizovanie vašej obchodnej transakcie

Partneri predaja pri zostavovaní efektívnych plánov predaja nehnuteľností využívajú silu značky RE/MAX a bohaté marketingové skúsenosti spoločnosti RE/MAX. Pravidelne vás informujú o priebehu obchodnej transakcie a aktualizujú ponuku nehnuteľnosti podľa dopytu trhu. Rozsiahla sieť RE/MAX im zároveň umožňuje využiť významné nákladové synergie v inzercii, prípadne aj v iných druhoch komunikácie s potenciálnymi klientmi.

Partneri predaja RE/MAX vám poskytnú rozsiahly predpredajný a popredajný servis - pre hladký priebeh obchodnej transakcie

Partneri predaja RE/MAX zaisťujú prostredníctvom našich partnerov kompletný právny servis, hypotekárne financovanie nákupu nehnuteľnosti, notárske uloženie peňazí a poistenia. Každý partner predaja RE/MAX povinne absolvuje právne minimum a každá kancelária RE/MAX disponuje profesionálnym právnym zázemím. 

Partneri predaja RE/MAX vám sprostredkujú pohodlnú kúpu nehnuteľnosti - kdekoľvek na Slovensku i v zahraničí

Vďaka rozsiahlej celosvetovej distribučnej sieti je ponuka RE/MAX obrovská. Ak máte záujem o kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti kdekoľvek na Slovensku alebo v zahraničí, s RE/MAX môžete prvý predvýber vhodných objektov vykonať v akejkoľvek kancelárii na Slovensku. Následné sprostredkovanie transakcie s kanceláriou RE/MAX u nás alebo v zahraničí sprostredkuje váš lokálny partner predaja.

Partneri predaja RE/MAX predajú Vašu nehnuteľnosť rýchlo a efektívne - vďaka zadávaniu a zdieľaniu zákaziek v celorepublikovom, celoeurópskom a celosvetovom systéme RE/MAX

V RE/MAX sú všetky nehnuteľnosti ponúkané a predávané všetkými partnermi predaja vo všetkých kanceláriách v Slovenskej republike i v zahraničí. To je možné len vďaka tzv. referenčnému systému - teda fungujúcemu systému zdieľania ponúk a dopytov. Využitie obrovskej distribučnej siete RE/MAX umožňuje predať nehnuteľnosť rýchlejšie a za najvyššiu možnú predajnú cenu.

Partner predaja RE/MAX sa stane vašim dôležitým celoživotným osobným realitným poradcom

Systém hodnotenia partnerov predaja RE/MAX vám umožní na prvý pohľad získať informáciu o skúsenostiach partnerov predaja, dosiahnutom vzdelaní a produkcii, a tak vám uľahčí voľbu najvhodnejšieho partnera predaja pre konkrétnu transakciu. Zároveň umožňuje najlepším partnerom predaja odlíšiť sa od ostatných.

REGIONÁLNE OCENENIA

Certifikovaný partner predaja podľa normy ISO

RE/MAX ako prvá a zatiaľ jediná realitná spoločnosť na Slovensku podporila a propaguje nezávislú certifikáciu odbornej kvality partnerov predaja podľa normy ISO a zaradila túto certifikáciu do RE/MAX systému trojstupňového vzdelávania partnerov predaja. Titul CRM ISO (certifikovaný realitný partner predaja podľa normy ISO) je najvyššie ocenenie odbornej spôsobilosti v realitnom odbore, ktoré partner predaja môže dosiahnuť. Certifikáciu CRM ISO môže získať každý, kto úspešne zloží štátnu skúšku pred nezávislou komisiou.

Certifikát udeľuje Slovenská spoločnosť pre kvalitu na 3 roky. Po tejto dobe musí partner predaja preukázať vedomosti pred komisiou znova. V prípade, že partner predaja pozíciu neobháji, je mu titul CRM ISO odobratý do doby, kým si doplní potrebné znalosti a túto pozíciu opätovne obháji. Zákazníci sa môžu sťažovať u tejto inštitúcie, ktorá je oprávnená certifikáciu partnerovi predaja odobrať. 

 

 

 

 

 


Certifikovaný partner predaja 2. stupňa

Ocenenie Certifikovaný partner predaja 2. stupňa je udelené, pokiaľ partner predaja splní dve podmienky:
1. Preukáže v kategorizačnom teste RE/MAX hlbšie znalosti z oblasti Realitné právo, Procesy realitného partnera predaja, Ekonomika a financie, Informačné technológie.
2. Má realizovaných v sieti RE/MAX minimálne 5 transakcií (iba predaj). 
Svoje znalosti musí Certifikovaný partner predaja2. stupňa  preukázať každé dva roky v tzv. overovacom teste. V prípade, že pozíciu neobháji, je mu titul odobratý až do doby, než si doplní potrebné znalosti a túto pozíciu opätovne obháji.

 

 

 

 

 

 

Certifikovaný partner predaja 1. stupňa

Hodnotenie Certifikovaný partner predaja 1. stupňa je udeľované partnerovi predaja, ktorý v kategorizačnom teste preukázal požadované minimum vedomostí z oblasti Realitné právo, Procesy realitného partnera predaja, Ekonomika a financie, Informačné technológie. Svoje znalosti musí preukázať pravidelne každý rok v tzv. overovacom teste. V prípade, že pozíciu neobháji, je mu titul odobratý do doby, než si doplní potrebné znalosti a túto pozíciu opätovne obháji.

 

 

 

 

 

 

Hviezdičky

Naši partneri predaja môžu získať taktiež ocenenie 6 hviezdičiek a medzinárodné ocenenia spoločnosti RE/MAX. Hviezdičky sú prideľované za úspešné pôsobenie v sieti RE/MAX. V prípade porušenia etického kódexu RE/MAX môžu byť hviezdičky partnerovi predaja odobrané.

VÝROČNÉ OCENENIA


Partner predaja/kancelária roka

Táto kategória je vyhlasovaná 1x ročne. Víťazom se stáva partner predaja/kancelária s najväčšími dosiahnutými hrubými výnosmi za daný kalendárny rok bez ohľadu na dátum zahájenia činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

Partner predaja/kancelária - Skokan roka

Táto kategória je vyhlasovaná 1x ročne. Víťazom sa stáva partner predaja/kancelária s najväčšími priemernými hrubými výnosmi na 1 mesiac činnosti. Podmienkou je začatie činnosti v roku, kedy je kategória vyhlásená.

 

 

 

 

 

 

 

MEDZINÁRODNÉ OCENENIA

RE/MAX International každoročne udeľuje niekoľko medzinárodných individuálnych ocenení, ktoré sú rozdelené do 2 kategórií.

Klubové ocenenia

Tieto prestížne medzinárodné ocenenia sú udeľované najlepším RE/MAX partnerom predaja z celého sveta na základe dosiahnutej výšky hrubých ročných provízií. Najvyššími možnými oceneniami sú 100% Club, Platinum Club, Diamond Club a Chairman 's Club. Partneri predaja majú výsadu používať logá prestížnych klubových ocenení na všetkých svojich propagačných materiáloch po dobu jedného roka.

  

Kariérne ocenenia

Tieto prestížne medzinárodné ocenenia sú udeľované najlepším RE/MAX partnerom predaja z celého sveta nielen na základe výšky celkových hrubých provízií, ale aj v závislosti na dĺžke pôsobenia v spoločnosti RE/MAX. Partner predaja sa môže stať členom troch rôznych celosvetovo uznávaných klubov - Hall of Fame, Lifetime Achievement a hlavne najprestížnejšieho Circle of Legends. Najvyššie ocenenie Circle of Legends môže partner predaja získať až po viac ako desaťročnom pôsobení v RE/MAX, čo bezpochyby zaručuje jeho vysokú profesionálnu kvalitu. Ocenenia sú udeľované na dobu neurčitú a partneri predaja môžu logo klubu používať na všetkých svojich propagačných materiáloch.