Záruka spokojnosti zákazníka

"Zameriavame sa na potreby našich zákazníkov a riadime sa princípmi RE/MAX Záruky spokojného zákazníka."

"Nepredávame nehnuteľnosti ani neposkytujeme servis na realitnom trhu - uspokojujeme potreby našich zákazníkov v oblasti nehnuteľností"

  • Náš zákazník je náš pán - vynakladáme všetko úsilie, aby sme poznali jeho skutočné potreby v oblasti nehnuteľností a tie aj uspokojili.
  • Vynakladáme všetko úsilie, aby sa každý zákazník na základe svojich pozitívnych skúseností s nami stal naším stálym zákazníkom, ktorý nás bude mať rád a bude nás ďalej odporúčať.
  • Každý kontakt so zákazníkom, nech je to referencia, elektronický či telefonický kontakt, musí byť aktívne spracovaný a udržiavaný - každý stratený, alebo potenciálny zákazník, ktorého sme v danú chvíľu nedokázali uspokojiť, sa už ťažko vráti.
  • Komunikácia je kľúč k spokojnosti zákazníka - pri komunikácií vynakladáme maximálne úsilie, nielen aby sme sa dozvedeli maximum o potrebách zákazníka, ale predovšetkým aby sme mu dali pravdivú spätnú väzbu o našich schopnostiach tieto potreby uspokojiť, či už teraz alebo v budúcnosti.
  • Nie všetky potreby zákazníka sme schopní uspokojiť v danom okamihu alebo vôbec - zákazník však musí mať pocit, že pre neho robíme maximum a že sme na neho nezabudli - chce mať pocit, že sa o neho staráme.
  • Udržujeme pravidelný kontakt so zákazníkom - ako po získaní zákazky, tak po jej predaji. Dávame tým zákazníkovi najavo, že je pre nás stále dôležitý - on očakáva aktívnu komunikáciu.
  • Zákazník nám zveruje často všetky svoje úspory a očakáva, že sa o ne budeme starať ako o vlastné úspory – túto istotu a pocit mu musíme poskytnúť.
  • Koncentrácia na potreby zákazníka a ich uspokojovanie nás odlišuje od konkurencie, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na peniaze od svojich zákazníkov. Koncentrácia na potreby zákazníkov a nie primárne na ich peniaze nám prinesie dlhodobý úspech, pretože sa k nám budú zákazníci vracať a my tým budeme lepšie prosperovať oproti konkurencii.
  • Nezameriavame sa na to, aby sme zákazníkovi za každú cenu predali naše služby, ale venujeme maximálne úsilie tomu, aby sme zistili a uspokojili jeho skutočné potreby.
  • Obchod sú predovšetkým a iba medziľudské vzťahy - preto s našimi zákazníkmi budujme dlhodobé partnerské vzťahy - čím viac ich budeme schopní vybudovať a čím dlhšie a pevnejšie budú, tým bude naše podnikanie úspešnejšie a o to viac nás bude naplňovať aj po ľudskej stránke.